Cserép Máté honlapja


Gyorslinkek: tartalom, navigáció.


Oktatás » ELTE » Imperatív programozás » 2018/2019 ősz


Célkitűzés

A tárgy célja, hogy programozási nyelvekkel kapcsolatos fogalmakkal ismertesse meg a hallgatókat, melyek alapján a hallgatók a programozás során képesek lesznek tudatosan választani a nyelvi eszközök közül. A tárgyalt ismeretkör az imperatív, a procedurális és (kisebb részben) a moduláris programozási paradigmát fedi le, alapot teremtve későbbi, az objektum-orientált és konkurens programozási paradigmákat tárgyaló kurzusoknak.
A tárgy utal a vele egy időben tartott Funkcionális programozás kurzusra is (és viszont). A tárgy szoros kapcsolatban áll a vele egy időben tartott Programozás, illetve (kisebb mértékben) a Számítógépes rendszerek kurzusokkal.

Számonkérés és értékelés

A hallgatók a tárgyból aláírást, valamint gyakorlati jegyet szerezhetnek.
A jegyszerzés 50%-ban a gyakorlatokon végzett munka alapján (folyamatos számonkérés), másik 50% a félév végén géptermi ZH eredménye alapján történik.

Gyakorlati tematika

  1. Programozási paradigmák, fordítás/interpretálás, Python alapismeretek (factorial.py, prime.py)
  2. C nyelvi alapismeretek, I/O menedzsment (prime.c)