Cserép Máté honlapja


Gyorslinkek: tartalom, navigáció.


Oktatás » ELTE » Térinformatikai és távérzékelési alkalmazások fejlesztése » 2018/2019 tavasz


Célkitűzés

A kurzus célja olyan térinformatikai modellek, megoldások, illetve programcsomagok megismerése, illetve segítségükkel történő szoftverfejlesztés elsajátítása, amelyeknek köszönhetően piacképes szakmai tudásra tehető szer, előnyt jelentve a szakterületben való elhelyezkedésben.
A félév során a hallgatók az általuk választott témakörrel, vagy témakörökkel foglalkozhatnak, amely lehet gyakorlatorientált, vagy elméleti, tudományos terület is a térinformatika, illetve a távérzékelés területéről.

Szükséges előismeretek

 • Térinformatikai és távérzékelési alapismeretek.
 • Szoftvertechnológiai alapok, általános szoftver architektúrák.
 • Projekteszközök általános ismerete.
 • Objektumorientált programozás, modellezés, tervminták.
 • Adatszerkezetek és elemi algoritmusok ismerete.

Számonkérés

A hallgatók a tárgyból gyakorlati jegyet szerezhetnek.
A hallgatóknak egy projektfeladatot kell teljesíteniük a félév során, amely lehet egy adott tudományos térinformatikai/távérzékelési témakör feldolgozása vagy egy alkalmazási projektfeladat teljesítése. A hallgatóknak a félév elején kell kiválasztani a megfelelő témakört, illetve feladatot, majd a félév végén prezentálniuk a végeredményt. A projektek megvalósítása történhet egyedileg, illetve csoportosan is.

Értékelés

A hallgatók a tárgyból aláírást, valamint gyakorlati jegyet szerezhetnek. Az értékelés a hallgató egyéni teljesítménye alapján történik, az elvégzett munka minősége alapján.
Az aláírás előfeltétele projektmunka legalább elégséges szinten történő teljesítése és a prezentáció megtartása.

Tematika

 1. Bevezető
 2. -
 3. Projektfeladatok kiválasztása, Lézer alapú távérzékelés (LiDAR)
 4. Google Earth Engine
 5. Projekt állapotjelentés (tervezés)
 6. Konzultáció
 7. Konzultáció
 8. Projekt állapotjelentés (implementáció 1.)
 9. Konzultáció
 10. Tavaszi szünet
 11. Projekt állapotjelentés (implementáció 2.)
 12. Konzultáció
 13. Neumann-Nap
 14. Projektfeladatok értékelése

Segédanyagok

Tudományos projekt megvalósítása

A feladat egy tudományos publikációban bemutatott megoldás tanulmányozása, elemzése, és megvalósítása tetszőleges programozási környezetben. A projekthez megfelelő szoftvertechnológiai támogatást kell biztosítani, egy projektvezető eszköz segítségével vezetni. A feladatok és tevékenységek vezetése mellett (issue tracking) a kódot verziókövetéssel kell ellátni. A projektet 15-20 perces előadás keretében kell bemutatni, amely két részből áll:

 • A feladat bemutató prezentációja, amely ismerteti a kutatás tárgyát a publikáció alapján, valamint a megvalósítás tervét, a lehetőségeket, illetve korlátokat.
 • A megvalósítás bemutatása, a kapott eredmények összevetése a publikációban ismertetekkel.

Az alábbi listában találhatóak javaslatok, de egyeztetést követően további térinformatikai publikációk is választhatóak.

Alkalmazási projekt megvalósítása

A feladat egy alkalmazás jellegű térinformaitikai szoftver megvalósítása. A projekthez megfelelő szoftvertechnológiai támogatást kell biztosítani, egy projektvezető eszköz segítségével vezetni. A feladatok és tevékenységek vezetése mellett (issue tracking) a kódot verziókövetéssel kell ellátni, a tesztelés során egységteszteket kell használni. A kész alkalmazást 15-20 perces előadás keretében kell bemutatni.
Az alábbi listában találhatóak javaslatok, de egyeztetést követően további térinformatikai projektek is választhatóak.

 • Helyzet-érzékeny naptár: A feladat egy olyan naptár mobilalkalmazás megvalósítása, amely a tulajdonos aktuális tartózkodási helye és a soron következő naptáresemény lokációja alapján időben értesíti a felhasználóját a javasolt indulásról. Az alkalmazás konfigurálható autóval, tömegközlekedéssel, biciklivel vagy gyalog történő közlekedésre is.
 • Globális helyzetmeghatározó: A feladat egy olyan grafikus felületű mobilalkalmazás elkészítése, amely képes térképes alapon megjeleníteni a felhasználó helyzetét és sebességét, valamint annak irányát. Az alkalmazáés egy másik nézete képes valós időben megjeleníteni az elérhető és támogatott GNSS műholdak pozícióját a felhasználó helyzetéhez viszonyítva.
 • GNSS műholdak nyomkövetése: A feladat egy olyan grafikus felületű alkalmazás elkészítése, amely 3 dimenziós modellen keresztül képes valós időben megjeleníteni a támogatott GNSS műholdak mozgását szabványos NMEA formátumú adatok feldolgozásával.
 • Pontfelhő vizualizáció: A feladat egy olyan grafikus felületű alkalmazás megvalósítása, amely lehetővé teszi LiDAR (Light Detection and Ranging) pontfelhők interaktív 3 dimenziós vizualizációját. A felületnek támogatnia kell a szokásos megjelenítési funkciókat, úgy mint a navigálás, nagyítás, forgatás, metaadatok tematikus megjelenítése.
 • Városi környezet változásainak vizualizációja: A feladat egy olyan grafikus felületű alkalmazás megvalósítása, amely alkalmas városi környezetben detektált épületváltozások 3 dimenziós vizualizációjára. Adott a városi környezetet lefedő digitális felszínmodell (DSM) két mintavételezési időpontban, valamint ugyanerre a grid rácsra illeszkedően a detektált épületek vertikális értékváltozásai. A feladat a változások (pl. új épület, lebonott épület, stb.) vizualizációja 3D környezetben.

Választott feladatok

 • Andó Sándor, László Tamás, Rózsa Dávid: Helyzet-érzékeny naptár
 • Dudás Orsolya, Horváth Eszter, Tőkés Anna: Automatizált fa detekálás LIDAR alapon
 • Pálffy Sándor: Genetikus algoritmus alapú úthálózat detektálás