Cserép Máté honlapja


Gyorslinkek: tartalom, navigáció.


Oktatás » ELTE » Térinformatikai és távérzékelési alkalmazások fejlesztése » 2016/2017 tavasz


Célkitűzés

A kurzus célja olyan térinformatikai modellek, megoldások, illetve programcsomagok megismerése, illetve segítségükkel történő szoftverfejlesztés elsajátítása, amelyeknek köszönhetően piacképes szakmai tudásra tehető szer, előnyt jelentve a szakterületben való elhelyezkedésben.
A félév során a hallgatók az általuk választott témakörrel, vagy témakörökkel foglalkozhatnak, amely lehet gyakorlatorientált, vagy elméleti, tudományos terület is a térinformatika, illetve a távérzékelés területéről.

Szükséges előismeretek

 • Térinformatikai és távérzékelési alapismeretek.
 • Szoftvertechnológiai alapok, általános szoftver architektúrák.
 • Projekteszközök általános ismerete.
 • Objektumorientált programozás, modellezés, tervminták.
 • Adatszerkezetek és elemi algoritmusok ismerete.

Számonkérés

A hallgatók a tárgyból gyakorlati jegyet szerezhetnek.
A hallgatóknak egy feladatot kell teljesíteniük a félév során, amely lehet egy adott tudományos térinformatikai/távérzékelési témakör feldolgozása, egy alkalmazási projektfeladat teljesítése, vagy egy térinformatikai programcsomag bemutatása. A hallgatóknak a félév elején kell kiválasztani a megfelelő témakört, illetve feladatot, majd a félév végén prezentálniuk a végeredményt. A projektek megvalósítása történhet egyedileg, illetve csoportosan is.

Értékelés

Az értékelés a hallgató egyéni teljesítménye alapján történik, az elvégzett munka minősége alapján.

Tematika

 1. -
 2. Bevezetés
 3. Projektfeladatok kiválasztása
 4. Térinformatikai adatok és adatformátumok (prezentáció)
 5. Lézer alapú távérzékelés (LiDAR) (prezentáció, példa pontfelhő (48MB))
 6. Távérzékelt felvételek feldologozása I. (prezentáció)
 7. Távérzékelt felvételek feldologozása II. (prezentáció)
 8. Helymeghatározás és navigáció (prezentáció)
 9. Konzultáció
 10. Tavaszi szünet
 11. Konzultáció
 12. Projektfeladatok értékelése
 13. Projektfeladatok értékelése
 14. Projektfeladatok értékelése

Tudományos projekt megvalósítása

A feladat egy tudományos publikációban bemutatott megoldás tanulmányozása, elemzése, és megvalósítása tetszőleges programozási környezetben, két lépésben:

 • A feladat bemutató prezentációja (kb. 10 perc), amely ismerteti a kutatás tárgyát a publikáció alapján, valamint a megvalósítás tervét, a lehetőségeket, illetve korlátokat.
 • A megvalósítás bemutatása (kb. 10 perc), a kapott eredmények összevetése a publikációban ismertetekkel.

Az alábbi listában találhatóak javaslatok, de egyeztetést követően további térinformatikai publikációk is választhatóak.

Alkalmazási projekt megvalósítása

A feladat egy alkalmazás jellegű térinformaitikai szoftver megvalósítása. A projektet megfelelő szoftvertechnológiai támogatást kell biztosítani, egy projektvezető eszköz segítségével vezetni. A feladatok és tevékenységek vezetése mellett (issue tracking) a kódot verziókövetéssel kell ellátni, a tesztelés során egységteszteket kell használni. A kész alkalmazást 15-20 perces előadás keretében kell bemutatni.
Az alábbi listában találhatóak javaslatok, de egyeztetést követően további térinformatikai projektek is választhatóak.

 • Nyomkövetés alapú fotó böngésző: A cél egy olyan mobil alkalmazás megvalósítása, amely lehetőséget ad GPS koordinátákkal ellátott fényképek készítésére, címkézésére (vagy kategóriákba sorolására), és azok tárolására. Az alkalmazásból lehet a tárolt képeket böngészni, keresni címke (vagy kategória), illetve térbeli pozíció (kezdőpont és sugár, vagy terület kijelölés) alapján.
 • Futás teljesítmény mérő: A feladat egy olyan mobil alkalmazás megvalósítása, amely asszisztál futás során (pl. figyelmeztetés időtartamra, alacsony sebességre, megállásra), illetve lehetővé teszi a teljesítmény utólagos megtekintését (átlagsebesség, vertikális változások, útvonal térképes alapon, stb.).

Térinformatikai/távérzékelési programcsomag ismertetése

A feladat egy nyílt forrású térinformatikai programcsomag bemutatásba a következő szempontok szerint:

 • felépítés, architektúra, programozási megoldások;
 • felhasználási helye, lehetősége, jelenlegi felhasználása;
 • jellemző funkciók bemutatása (egy-egy példaprogram segítségével).

A programcsomagot egy 15-20 perces prezentáció keretében kell bemutatni (példaprogramokkal), illetve egy átfogó leírást kell készíteni (egy wiki oldal keretében).

Javasolt programcsomagok: GeoTools, GDAL / OGR, JTS, Spatial4j, Proj.4, Orfeo Toolbox, GeoServer, MapServer, Geomajas, OpenLayers, Leaflet, NASA World Wind SDK, DotSpatial, SharpMap, SUMO, MATSim, pgRouting, PDAL, PCL, LAStools & LASlib.
Egyeztetést követően további térinformatikai programcsomagok is választhatóak.

Választott feladatok

A tartalom megtekintése autentikációhoz kötött. Hitelesítsd magad.

Szempontrendszer

 • Projektmunka: 10 pont (A feladatoknál kategóriánként rögzített tartalom szerint.)
 • Prezentáció: 6 pont (A bemutató előadás minősége szerint.)
 • Konzultáció: 4 pont (A szorgalmi időszak alatti projektjelentések rendszeressége szerint.)

Értékelés

 • 17-20 pont: jeles
 • 14-16 pont: jó
 • 11-13 pont: közepes
 • 8-10 pont: elégséges
 • 0-7 pont: elégtelen

Ha a projektmunka vagy a prezentáció értékelése 0 pont, akkor a gyakorlati jegy megtagadásra kerül.

Projektbemutatás

A prezentációk bemutatása 13:00 órakor kezdődik.

2017. május 9. kedd
 • Barta Gergely
 • Halász Gábor
 • Kis-Pál Tamás
 • Krutki Tamás
 • Szabó Dávid
 • Zsiga Attila
2017. május 16. kedd
 • Bálint Márton
 • Horváth Ákos
 • Kelemen Zsófia
 • Laczkó Dóra
 • Molnár András
 • Németh Dávid János
 • Tóth Tekla