Cserép Máté honlapja


Gyorslinkek: tartalom, navigáció.


Oktatás » ELTE » Térinformatikai és távérzékelési alkalmazások fejlesztése » 2017/2018 tavasz


Célkitűzés

A kurzus célja olyan térinformatikai modellek, megoldások, illetve programcsomagok megismerése, illetve segítségükkel történő szoftverfejlesztés elsajátítása, amelyeknek köszönhetően piacképes szakmai tudásra tehető szer, előnyt jelentve a szakterületben való elhelyezkedésben.
A félév során a hallgatók az általuk választott témakörrel, vagy témakörökkel foglalkozhatnak, amely lehet gyakorlatorientált, vagy elméleti, tudományos terület is a térinformatika, illetve a távérzékelés területéről.

Szükséges előismeretek

 • Térinformatikai és távérzékelési alapismeretek.
 • Szoftvertechnológiai alapok, általános szoftver architektúrák.
 • Projekteszközök általános ismerete.
 • Objektumorientált programozás, modellezés, tervminták.
 • Adatszerkezetek és elemi algoritmusok ismerete.

Számonkérés

A hallgatók a tárgyból gyakorlati jegyet szerezhetnek.
A hallgatóknak egy projektfeladatot kell teljesíteniük a félév során, amely lehet egy adott tudományos térinformatikai/távérzékelési témakör feldolgozása vagy egy alkalmazási projektfeladat teljesítése. A hallgatóknak a félév elején kell kiválasztani a megfelelő témakört, illetve feladatot, majd a félév végén prezentálniuk a végeredményt. A projektek megvalósítása történhet egyedileg, illetve csoportosan is.

Értékelés

A hallgatók a tárgyból aláírást, valamint gyakorlati jegyet szerezhetnek. Az értékelés a hallgató egyéni teljesítménye alapján történik, az elvégzett munka minősége alapján.
Az aláírás előfeltétele projektmunka legalább elégséges szinten történő teljesítése és a prezentáció megtartása.
A hallgatók a tárgyból összesen három ötfokozatú értékelést kapnak: a projekt állapotjelentésekre, a projektmunka eredményére és a projektzáró prezentációra. A gyakorlati jegy a három érdemjegy átlaga.

Tematika

 1. Gyakorlat
 2. Gyakorlat, projektfeladatok kiválasztása
 3. Gyakorlat
 4. Projekt állapotjelentés (tervezés)
 5. Március 15.
 6. Gyakorlat
 7. Tavaszi szünet
 8. Projekt állapotjelentés (implementáció 1.)
 9. Konzultáció
 10. Projekt állapotjelentés (implementáció 2.)
 11. Konzultáció
 12. Projektfeladatok értékelése
 13. Projektfeladatok értékelése
 14. Projektfeladatok értékelése

Segédanyagok

Tudományos projekt megvalósítása

A feladat egy tudományos publikációban bemutatott megoldás tanulmányozása, elemzése, és megvalósítása tetszőleges programozási környezetben. A projekthez megfelelő szoftvertechnológiai támogatást kell biztosítani, egy projektvezető eszköz segítségével vezetni. A feladatok és tevékenységek vezetése mellett (issue tracking) a kódot verziókövetéssel kell ellátni. A projektet 15-20 perces előadás keretében kell bemutatni, amely két részből áll:

 • A feladat bemutató prezentációja, amely ismerteti a kutatás tárgyát a publikáció alapján, valamint a megvalósítás tervét, a lehetőségeket, illetve korlátokat.
 • A megvalósítás bemutatása, a kapott eredmények összevetése a publikációban ismertetekkel.

Az alábbi listában találhatóak javaslatok, de egyeztetést követően további térinformatikai publikációk is választhatóak.

Alkalmazási projekt megvalósítása

A feladat egy alkalmazás jellegű térinformaitikai szoftver megvalósítása. A projekthez megfelelő szoftvertechnológiai támogatást kell biztosítani, egy projektvezető eszköz segítségével vezetni. A feladatok és tevékenységek vezetése mellett (issue tracking) a kódot verziókövetéssel kell ellátni, a tesztelés során egységteszteket kell használni. A kész alkalmazást 15-20 perces előadás keretében kell bemutatni.
Az alábbi listában találhatóak javaslatok, de egyeztetést követően további térinformatikai projektek is választhatóak.

 • Futás teljesítmény mérő: A feladat egy olyan mobilalkalmazás megvalósítása, amely asszisztál futás során (pl. figyelmeztetés időtartamra, alacsony sebességre, megállásra), illetve lehetővé teszi a teljesítmény utólagos megtekintését (átlagsebesség, vertikális változások, útvonal térképes alapon).
 • Helyzet-érzékeny naptár: A feladat egy olyan naptár mobilalkalmazás megvalósítása, amely a tulajdonos aktuális tartózkodási helye és a soron következő naptáresemény lokációja alapján időben értesíti a felhasználóját a javasolt indulásról. Az alkalmazás konfigurálható autóval, tömegközlekedéssel, biciklivel vagy gyalog történő közlekedésre is.
 • Nyomkövetés alapú fotó böngésző: A cél egy olyan mobil alkalmazás megvalósítása, amely lehetőséget ad GPS koordinátákkal ellátott fényképek készítésére, címkézésére (vagy kategóriákba sorolására), és azok tárolására. Az alkalmazásból lehet a tárolt képeket böngészni, keresni címke (vagy kategória), illetve térbeli pozíció (kezdőpont és sugár, vagy terület kijelölés) alapján.
 • Globális helyzetmeghatározó: A feladat egy olyan grafikus felületű mobilalkalmazás elkészítése, amely képes térképes alapon megjeleníteni a felhasználó helyzetét és sebességét, valamint annak irányát. Az alkalmazáés egy másik nézete képes valós időben megjeleníteni az elérhető és támogatott GNSS műholdak pozícióját a felhasználó helyzetéhez viszonyítva.
 • GNSS műholdak nyomkövetése: A feladat egy olyan grafikus felületű alkalmazás elkészítése, amely 3 dimenziós modellen keresztül képes valós időben megjeleníteni a támogatott GNSS műholdak mozgását szabványos NMEA formátumú adatok feldolgozásával.
 • Pontfelhő vizualizáció: A feladat egy olyan grafikus felületű alkalmazás megvalósítása, amely lehetővé teszi LiDAR (Light Detection and Ranging) pontfelhők interaktív 3 dimenziós vizualizációját. A felületnek támogatnia kell a szokásos megjelenítési funkciókat, úgy mint a navigálás, nagyítás, forgatás, metaadatok tematikus megjelenítése.
 • Városi környezet változásainak vizualizációja: A feladat egy olyan grafikus felületű alkalmazás megvalósítása, amely alkalmas városi környezetben detektált épületváltozások 3 dimenziós vizualizációjára. Adott a városi környezetet lefedő digitális felszínmodell (DSM) két mintavételezési időpontban, valamint ugyanerre a grid rácsra illeszkedően a detektált épületek vertikális értékváltozásai. A feladat a változások (pl. új épület, lebonott épület, stb.) vizualizációja 3D környezetben.
 • Téradatok verziókövetése Quantum GIS-ben: A feladat a QGIS nyílt forráskódú térinformatikai szoftver kiegészítése az adatok verziókövetésének funkcionalitásával. A változáskövetés motorját egy választott népszerű verziókezelő rendszer (pl. Git) biztosíthatja. A feladat célja egy QGIS plugin implementálása, amely az asztalai alkalmazáson belül grafikus támogatást nyújt az alapvető verziókezelési funkcionalitások (lekérés, beküldés, frissítés) végrehajtására, valamint a verziók közötti állapotváltásra. A program implementálása C++ vagy Python programozási nyelveken történhet, ugyanis elsősorban ezeken a nyelveken támogatott beépülő modulok fejlesztése QGIS-hez.

Választott feladatok

 • Baranyai Ádám, Fekete Anett, Németh Klára: Téradatok verziókövetése Quantum GIS-ben
 • Antal István, Kanyó Kristóf, Fauszt Dorottya: Futás teljesítmény mérő (Xamarin)
 • Balogh Tamás: Futás teljesítmény mérő (Swift)
 • Bodorkós Tibor: GNSS műholdak nyomkövetése
 • Erdélyi Katalin, Karl Gyöngyi, Pollák József: Nyomkövetés alapú fotó böngésző
 • Pitlik Mátyás, Toplenszki Szabolcs, Tóth Gabriella: Pontfelhő alapú felszín-borítottság vizsgálat
 • Pálffy Sándor: Genetikus algoritmus alapú úthálózat detektálás
 • Gősi Balázs: Magyarországi 3D épületmodellek megjelenítése LoD 1 részletességgel OSM adatokból