Cserép Máté honlapja


Gyorslinkek: tartalom, navigáció.


Oktatás » ELTE » Imperatív programozás » 2018/2019 ősz


Célkitűzés

A tárgy célja, hogy programozási nyelvekkel kapcsolatos fogalmakkal ismertesse meg a hallgatókat, melyek alapján a hallgatók a programozás során képesek lesznek tudatosan választani a nyelvi eszközök közül. A tárgyalt ismeretkör az imperatív, a procedurális és (kisebb részben) a moduláris programozási paradigmát fedi le, alapot teremtve későbbi, az objektum-orientált és konkurens programozási paradigmákat tárgyaló kurzusoknak.
A tárgy utal a vele egy időben tartott Funkcionális programozás kurzusra is (és viszont). A tárgy szoros kapcsolatban áll a vele egy időben tartott Programozás, illetve (kisebb mértékben) a Számítógépes rendszerek kurzusokkal.

Számonkérés

Az átlagos hallgatótól 150 munkaórányi (azaz 150 x 45 perc) befektetést várunk el (ez felel meg az 5 ECTS kreditnek, ami a tárgy elvégzéséért jár). Ezt a 150 munkaórát a következő bontásban javasolt a tanulási folyamatra fordítani.

 • 65 munkaóra a heti 5 tanórán, 13 héten át;
 • 52 munkaóra önálló tanulás (13 héten át heti 4);
 • 28 munkaóra a félév a zh-ra készülés (ismétlés);
 • 5 munkaóra a félév végén a ZH.

Értékelés

A tárgy kombinált számonkérésű, azaz egyetlen (gyakorlati) jegy zárja a tárgyat.
A jegyszerzés 50%-ban a gyakorlatokon végzett munka alapján (folyamatos számonkérés), másik 50% a félév végén géptermi ZH eredménye alapján történik.
A félév végi zárthelyit egy alkalommal meg lehet ismételni.
Az érdemjegy a következőképpen kerül meghatározásra. Az elégséges jegy eléréséhez a megszerezhető pontok 50%-ra van szükség, közepes 63%-tól, jó 75%-tól, jeles pedig 87%-tól adható.

Irodalomjegyzék

 • B. Kernighan, D. Ritchie:A C programozási nyelv, Műszaki Könyvkiadó, 2008
 • Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv, Kiskapu Kiadó, 2001
 • Mark Summerfield: Python 3 programozás, Kiskapu Kiadó, 2009
 • Eric Matthes: Python Crash Course, No Starch Press, 2015

Gyakorlati tematika

 1. Programozási paradigmák, fordítás/interpretálás, Python alapismeretek (factorial.py, prime.py)
 2. C nyelvi alapismeretek, I/O menedzsment (fahr2cels.c, prime.c)
 3. Tömbök, C stringek (sum.c, upper.c, words.c)
 4. Függvények, input validálás (palindrom-string.c, palindrom-number.c, fibonacci.c, prime.c)
 5. Pointerek, paraméterátadás
 6. Dinamikus memóriakezelés, tömbök (array-c.zip, array-py.zip)
 7. Dinamikus memóriakezelés, mátrixok (matrix-c.zip, matrix-py.zip)
 8. Összetett típusok I. (books-py.zip, struct.c)
 9. Összetett típusok II. (perimeter.c, hun_megye.txt)
 10. Függvény pointerek (func.c, perimeter_sorted.c)
 11. Vektor adatszerkezet, mély másolás (vector-c.zip)
 12. Enumerációk (enum.c)

Feladattár

 1. Állítsd elő az N-nél kisebb Armstrong számokat! N értékét a felhasználó adja meg.
 2. Állítsd elő az első N darab tökéletes számot! N értékét a felhasználó adja meg.
 3. Határozd meg két természetes szám, A és B legnagyobb közös osztóját! A és B értékét a felhasználó adja meg.
 4. Írj programot, amely a bekért számot megfordítja és kiírja.
 5. Írj programot, amely kirajzol egy fenyőfát. A fa szára mindig két sornyi. A fa magasságát kérd be a felhasználótól. Példa N=7 esetére:
    #
    ###
   #####
   #######
  #########
    #
    #
  				
 6. Készíts egy kő-papír-olló játékot, amelyet egy játékos és a számítógép játszhat! Az emberi játékos az ko, papir, ollo szavak valamelyikét adhatja meg, egyéb esetben újra kell próbálkoznia. A gépi játékos mindig véletlenszerűen választ. A játék addig tart, ameddig valaki nem nyer, a program jelenítse meg a győztest.
 7. Kérj be N számot egy dinamikus tömbbe, majd rendezd őket növekvő sorrendbe! N értékét a felhasználó adja meg. A rendezést egy int* sort(int* array) függvényben implementáld. A rendezéshez tetszőleges algoritmust használhatsz, például a buborékrendezést.
 8. Készíts egy int* collatz(int start) függvényt, amely kiszámolja és egy tömbben visszaadja a paraméterhez tartozó Collatz-sorozatot, detektálva a megállási feltételt. Mivel a sorozat hossza előre nem ismert, hasznos lehet a realloc() függvény.

Zárthelyi elméleti minta tesztsorok

A teszteket javasolt segédanyag nélkül kitölteni és a megoldókulcsot csak utólagos ellenőrzésre használni.

Zárthelyi gyakorlati minta feladatok

 1. Írj C-ben egy függvényt, ami a paraméterként kapott int-eket tartalmazó tömb elemeit eggyel jobbra shifteli, azaz az eredetileg 0. indexű elem az 1. indexű lesz, az eredetileg 1. indexű elem a 2. indexű lesz, és így tovább. A tömb eredetileg utolsó eleme kerüljön a tömb 0. indexére. A main függvényben létrehozott tömbbel hívd meg a megoldásodat és írd ki az elemeit!
  Megoldás: shift.c
 2. Írj C/Python függvényt, amely a paraméterként kapott sztringet pozitív egész számmá konvertálja. További nehezítés, hogy a sztring elején tetszőleges számú szóköz lehet, ezeket a függvény hagyja figyelmen kívül. Feltehető, hogy a sztringben csak a szóköz és 0-9 karakterek szerepelnek. Mutassa be a függvény működését. Python választás esetén az int(string) nem elfogadható megoldás.
  Példa input: " 5684"
  Elvárt output: 5684
 3. Írj C/Python függvényt egy sztringben az "[a-z]" alakú rövidítések feloldására, tehát a sztringben a "[a-z]" helyett "abcde...xyz" szerepeljen. Elég az angol ABC betűivel dolgozni.
  Például a "This is my [f-o] string"-re a helyes output: "This is my fhijklmno string". Vedd figyelembe, hogy egy sztringben több rövidítés is lehet, azonban rövidítésen belül nem lehet másik rövidítés. Feltehetõ hogy a [ és ] karakterek csak ezen célból fordulnak elő a sztringben, és mindegyik rövidítés helyesen van megadva.
  Példa input:
  "This is [f-o] to demo [a-z] my [a-b] [b-b] program [b-d]"
  Elvárt output:
  "This is fghijklmno to demo abcdefghijklmnopqrstuvwxyz my ab b program bcd"
  Megoldás: unpack.c, unpack.py
 4. Írj tartalmazásvizsgálat függvényt C-ben sztringekre: Egy adott sztringben keressük az első olyan indexet, ahol egy adott mintasztring bármelyik karaktere előfordul. Amennyiben a minta egyetlen karaktere sem fordul elő az adott sztringben, a függvény visszatérési értéke legyen -1.
  Példa input: "This is my first string", minta: "first"
  Elvárt output: 2

Eredmények

 • A tárgy kombinált számonkérésű, azaz egyetlen (gyakorlati) jegy zárja a tárgyat.
 • A kurzus során különböző formákban pontokat kell gyűjteni. A pontok 50%-át a szorgalmi időszakban lehet megszerezni az órai röpdolgozatokkal.
 • A fennmaradó 50%-ot a félév végén egy zárthelyi dolgozaton lehet megszerezni. A zh két részből: elméleti kérdéssorból és programozási feladatból áll, melyek 20%-ot, illetve 30%-ot érnek a számonkérésben.
 • A programozási feladatra jutalompontok is gyűjthetők, de összességében a zárthelyire pluszpontokkal együtt sem lehet 60%-nyi pontnál többet kapni. A programozási feladat C nyelvű megvalósítására maximum 30%-nyi, a Python megvalósításra maximum 20%-nyi pont kapható. (Azaz a zh-n az elméletre és a programozási feladatra összességében 70%-nyi pontot lehetne kapni, de a kapott pontok összegének és a 60%-nak megfelelő pontértéknek a minimumát képezzük.)
A tartalom megtekintése autentikációhoz kötött. Hitelesítsd magad.