Cserép Máté honlapja


Gyorslinkek: tartalom, navigáció.


Oktatás » ELTE » Eseményvezérelt alkalmazások » 2019/2020 ősz


Előadás tematika

7. előadás
8. előadás
9. előadás
10. előadás
11. előadás
12. előadás
13. előadás

Gyakorlati tematika

8. gyakorlat: konzolos alkalmazások, egyszerű Windows Forms alkalmazások
9. gyakorlat: Windows Forms dinamikus felhasználói felület
10. gyakorlat: Windows Forms alkalmazások architektúrája, tesztelése, párhuzamosítása
11. gyakorlat: Windows Presentation Foundation (WPF) alapismeretek, WPF alkalmazások architektúrája
12. gyakorlat: WPF erőforrások kezelése: animációk
13. gyakorlat: Entity Framework: objektumrelációs adatkezelés
Az 5. gyakorlati csoport oldala.

Qt/C++ gyakorlati munkafüzetek

Beadandó határidők

 • 1. beadandó: szeptember 26.
 • 2. beadandó: október 10.
 • 3. beadandó: november 28.
 • 4. beadandó: december 12.

Kiírt feladatok

 • A tartalom megtekintése autentikációhoz kötött. Hitelesítsd magad.

Beadandók

A beadandók dokumentációból, valamint programból állnak, utóbbi csak a megfelelő dokumentáció bemutatásával értékelhető. Csak funkcionálisan teljes, a feladatnak megfelelő, önállóan megvalósított, személyesen bemutatott program fogadható el.

Dokumentáció követelményei

A dokumentációnak jól áttekinthetőnek, megfelelően formázottnak kell lennie, tartalmaznia kell a fejlesztő adatait, a feladatleírást, valamint az egyes feladatcsoportokban megszabott tartalmat.
A dokumentáció ne tartalmazzon kódrészleteket, illetve képernyőképeket. A megjelenő diagramokat megfelelő szerkesztőeszköz segítségével kell előállítani.
A dokumentációt elektronikusan, PDF formátumban kell leadni.

Program követelményei

Csak a funkcionálisan működő, felhasználó barát (könnyen használható, szép, öndokumentáló), kódolását tekintve átlátható, tetszetős megoldásokat tartalmazó programot fogadunk el. A feladat kitűzése csak a funkcionális követelményeket tartalmazza.
A megvalósításban a fejlesztőkörnyezet által biztosított valamennyi nyelvi elem és lehetőség használható, a kódolási stílusnak meg kell felelnie az előadáson és gyakorlaton látottaknak. A programnak hibatűrőnek (hiba esetén ne omoljon össze), valamint bolondbiztosnak kell lennie (kezelje a hibás bevitt adatokat), és kezelnie kell a feladatnak megfelelő bemeneteket. A program működése során legyen informatív (idegen felhasználónak is látnia kell, hogy mit tesz a program).

Leadás és bemutatás

A beadandókat egyrészt elektronikusan kell leadni, másrészt személyesen kell bemutatni.
Az elektronikus leadás egységesen a http://assignment.elte.hu/ beadandókezelő rendszeren keresztül történik. A weboldalra a dokumentációt (PDF formátumban), valamint a forráskódot kell feltölteni ZIP formátumban csomagolva. (A lefordított programot tartalmazó bin, obj, a NuGet függőségeket tartalmazó packages, valamint bármilyen, a fordításhoz szükségtelen könyvtárat nem kell beküldeni).
A személyes bemutatás a beadandó védése, amely során válaszolni a feltett kérdésekre, esetlegesen el kell végezni a kért módosításokat.

Értékelés

A beadandók ötfokozatú skálán értékelhetőek. A kiírásban megadott időpontig beadott és elfogadott beadandó értékelése 5-ös.
A hallgatónak lehetősége van elhalasztani a beadást a kiírt időponthoz képest maximum 3 héttel. Minden hét csúszás egy jegy levonást eredményez. Amennyiben a hallgató bármely beadandójával ezt túllépi, nem jogosult gyakorlati jegyre.
Amennyiben a hallgató a bemutatáskor nem tudja megvédeni a beadandóját, vagy bármely beadandója nagyfokú hasonlóságot mutat más hallgató beadandójával, vagy bármilyen más forrással, úgy az nem teljesítettnek minősül, és a gyakorlati jegy megtagadásra kerül.

Feladatok

 1. Windows Forms grafikus felületű alkalmazás
  • Követelmények: A megvalósításnak felhasználóbarátnak, és könnyen kezelhetőnek kell lennie. A szerkezetében törekednie kell az objektumorientált szemlélet megtartására. A programot háromrétegű (modell/nézet/perzisztencia) architektúrában kell felépíteni. A modell funkcionalitását egységtesztek segítségével kell ellenőrizni.
  • Dokumentáció: Tartalmaznia kell a feladat elemzését, felhasználói eseteit (UML felhasználói esetek diagrammal), a program szerkezetének leírását (UML osztálydiagrammal), valamint a tesztesetek ismertetését.
  • Feladatsor, Mintadokumentáció, Mintaprogram
  • Javasolt határidő: 10. hét (oktatási)
 2. WPF grafikus felületű alkalmazás adatbáziskezeléssel
  • Követelmények: A megvalósításnak felhasználóbarátnak, és könnyen kezelhetőnek kell lennie. A szerkezetében törekednie kell az objektumorientált szemlélet megtartására. A programot MVVM architektúrában kell felépíteni. Az adatokat adatbázisban kell tárolni, és Entity Framework segítségével kell kezelni. A modell funkcionalitását egységtesztek segítségével kell ellenőrizni.
  • Dokumentáció: Tartalmaznia kell a feladat elemzését, felhasználói eseteit (UML felhasználói esetek diagrammal), a program szerkezetének leírását (UML osztálydiagrammal), az adatbázis felépítését (egyedkapcsolati diagrammal), valamint a tesztesetek ismertetését.
  • Feladatsor, Mintadokumentáció, Mintaprogram
  • Javasolt határidő: 13. hét (oktatási)

Zárthelyik

A C#/.NET géptermi zárthelyire évfolyamszinten a félév végén kerül sor, a cél egy grafikus felületű alkalmazás megvalósítása .NET keretrendszerben. A zárthelyik értékelése hatfokozatú skálán (0-5) történik az adott feladatrészek megoldásának függvényében.
A zárthelyi megírása során mindenféle írott vagy nyomtatott segédanyag, könyv használható. A zárthelyi alatt elérhető lesz a hivatalos C#/.NET referencia, az előadás weboldala, illetve a beadandókezelő rendszerbe feltöltött saját beadandók, tilos viszont egyéb weboldalak elérése. Nem engedélyezett továbbá kintről hozott elektronikus eszközt (lemez, pendrive, mobiltelefon, tablet, stb.) használni, illetve más segítségét igénybe venni.

Időpontok

 • ZH (.NET): 2020. január 16. csütörtök, 09:00-12:00, 12:00-15:00, Lovarda
 • Pót ZH (.NET): 2020. január 23. csütörtök, 9:00-12:00, Lovarda
 • Pót ZH (Qt): 2020. január 23. csütörtök, 12:00-15:00, Lovarda

Minta feladatsorok

Feladatlap 1, Feladatlap 2

Irodalomjegyzék

 • Giachetta Roberto: Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II., ELTE IK Digitális Könyvtár, 2014
 • Reiter István: C# programozás lépésről lépésre, Jedlik, 2012

 • Andrew Troelsen: C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework, Apress, 2015
 • Alex Mackey: Introducing .NET 4.5 (Expert's Voice in .NET), Apress, 2012
 • Jeff Martin: Visual Studio 2015 Cookbook, Packt Publishing, 2016
 • Julia Lerman: Programming Entity Framework, O'Reilly Media, 2010

Ajánlott weboldalak